Pomagamy! Darowizna na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Koleżanki i Koledzy,

Wszyscy w ostatnich tygodniach doświadczamy nowej, bardzo ciężkiej, a czasami dramatycznej rzeczywistości.

My, członkowie NSZZ „Solidarność” nie chcemy być bierni, razem próbujemy się w tej nowej sytuacji odnaleźć i wnieść swój wkład w przetrwanie trudnego czasu. Dlatego podjęliśmy wspólną decyzję, w imieniu całej Organizacji Międzyzakładowej GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. o przekazaniu darowizny pieniężnej na walkę z koronawirusem.

Trudna i pełna poświęcenia praca całej służby zdrowia jest kluczowa dla ochrony zdrowia i życia nas wszystkich. Pracownicy szpitali pracują w bardzo ciężkich warunkach i trzeba dołożyć wszelkich starań, aby ich miejsca pracy, które obecnie są polem walki z koronawirusem, były jak najlepiej zaopatrzone. Dlatego, zdecydowaliśmy o przekazaniu kwoty 10 000 złotych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

https://www.poznan.pl/mim/info/news/pomoc-dla-szpitala-im-j-strusia,144938.html

Pamiętajmy, „Razem Możemy Więcej” cały czas aktualne.

Człowiek poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze.

Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie.

Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością ,że nie cieszy się z teraźniejszości,  W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości.

Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak naprawdę nie żyjąc.

                                                                                        – Dalajlama

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK. Poznań, 2019-11-19

Informacja z posiedzenia Komisji MOZ NSZZ Solidarność GSK

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Przewodniczący przedstawił pismo wysłane do Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie w sprawie Aspen Polska Sp. z o.o.
  3. Komisja podjęła uchwałę dotyczącą wypłaty z ZFŚS tzw. „Gwiazdorka” dla wszystkich spółek GSK.
  4. Podjęto uchwałę o zorganizowaniu jednodniowej wycieczki do Drezna na „Jarmark Bożonarodzeniowy” w dniu 14 grudnia 2019r. z dofinansowaniem związku w kwocie 50 PLN/dla członka związku.
  5. Podjęto uchwałę w sprawie porozumienia płacowego Spółek GSK. Związek  przekazał Pracodawcy ostateczną propozycję porozumienia.
  6. Ostateczny komunikat przedstawimy po decyzji Pracodawcy GSK.
  7. Wolne głosy i wnioski -dyskutowano w tematach pracowniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z Artykułami z kampanii „Together at Work”.

Niemcy: Ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych powoduje ogromne koszty dla całego społeczeństwa

https://news.industriall-europe.eu/Article/376

W tym tygodniu wiadomości „Razem w pracy” pochodzą z Niemiec, gdzie ostatnie dane DGB pokazują, że ucieczka pracodawców od rokowań zbiorowych („Tarifflucht”) prowadzi do ogromnych kosztów dla całego społeczeństwa ze względu na niższe dochody podatkowe, mniej składek na ubezpieczenie społeczne i zmniejszona siła nabywcza.

Pracodawcy muszą wrócić do stołu przetargowego. Ich ucieczka od rokowań zbiorowych kosztuje pracowników i społeczeństwo ogromnie.

Czytaj dalej